השאירו פרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  ייפוי כח מתמשך

  אנו רוצים לחשוב על עצמנו כבעלי שיקול דעת בהיר ובריא לאורך כל חיינו ובהתאם לכך נמנעים (בין אם במודע ובין שלא במודע) מלקבל החלטות הנוגעות למצב עתידי בו נאבד את יכולת קבלת ההחלטות או להבין את המשמעות שלהן. איבוד הכשרות המשפטית עלול לתקוף אותנו בכל גיל ולהיגרם כתוצאה מנסיבות שאין לנו שליטה עליהן כגון: תאונת דרכים, מחלת זקנה (דמנציה), מחלה נפשית ועוד… תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962 (להלן: "החוק") מהווה את המסגרת החוקית לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

  למעשה, ייפוי כח מתמשך הוא כלי משפטי הנועד לאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) להחליט, מבעוד מועד, אילו מענייניו ינוהלו בעזרתו של אדם אחר ומה יהיו סמכויותיו של אותו אדם וכן לקבוע הנחיות באשר לאופן ניהול ענייניו. במילים אחרות, יפוי כח מתמשך נועד להבטיח שבמקרים בהם לא נוכל לבצע בעצמנו פעולות חשובות הנוגעות לניהול חיינו- מכל סיבה שהיא, מי שיטפל בענייננו יהיה האדם האחראי ביותר המקורב אלינו שיקבל סמכות מאיתנו וכל זאת בהתאם להוראותינו וכפי שקבענו מראש. תחומי האחריות שניתן לכלול בייפוי הכח מנויים בסעיף 32ב(ב) לחוק וכוללים את ענייניו האישיים וענייני הרכוש של הממנה. "עניינים אישיים" כוללים, בין היתר, את  רווחתו האישית של האדם, מקום מגוריו, בריאותו, צרכיו היומיומיים, ענייניו הגופניים והנפשיים.

  למה חשוב ייפוי כח מתמשך?

  • חשיבה על העתיד כאמור לעיל, כל עוד אנו נמצאים בקו הבריאות, אנו נוטים לקחת כמובן מאליו את הכושר שלנו לקבל החלטות ואת יכולת הניהול העצמית שלנו בכל תחום – רפואי, פיננסי, משפחתי, אישי, זוגי. ברגע שאנחנו עומדים לאבד זאת מסיבה בריאותית כלשהי, אם בגלל ניתוח מסוכן ואם בגלל מחלה שמשפיעה על יכולתנו להיות צלולים, חשוב שנחליט, מבעוד מועד, מיהו האדם שאנחנו סומכים עליו שיקבל החלטות בשמנו ולמעננו.
  • חשיבות רצון המצווה– מעבר לכך שייפוי כח מתמשך מסמיך אדם לביצוע פעולות בשמנו, ייפוי הכח מאפשר לנו לכלול הוראות מפורשות לגבי הדרך בה אנו מעוניינים שינוהלו חיינו. לדוגמא: אדם יכול לציין במסגרת מסמך ייפוי הכח שבשום מקרה לא יהיה ניתן להעביר אותו למגורים בדיור מוגן. ככל ואותו אדם כלל בייפוי הכח הוראות מסוג זה, מיופה הכח לא יוכל לסטות מהן אלא באישור חריג של ביהמ"ש. עוד חשוב לציין שניתן לבטל או לשנות את יפוי הכח בכל עת שאנחנו כשירים משפטית.
  • מניעת סכסוכים בין בני המשפחה- המציאות מוכיחה שכאשר הורה הופך ללא כשיר, ילדיו לוקחים פיקוד על חייו. במקרים רבים, מתגלעים סכסוכים בין הילדים באשר לאופן ניהול ענייניו של ההורה. במקרים כאלה, קיומו של יפוי כח הקובע את זהות מי מהילדים שינהלו את עניינו של ההורה ואת אופן הניהול מייצר סדר ומפחית סכסוכים מיותרים בין בני המשפחה.

  עורכי דין לייפוי כח מתמשך – עורך דין אריאל ז'אן

  בניגוד למקובל לחשוב, יפוי הכח המתמשך אינו מסמך גנרי שיש להקל בו ראש, מדובר במסמך משפטי בעל חשיבות המנוסח בידי עורך דין לאחר חקירה ובירור צרכיו ורצונותיו של הלקוח, ניתן לראות במסמך  כמעין חליפה התפרת למידותיו של הלקוח בהתאמה אישית. לצורך עריכת ייפוי כח מתמשך יש לפנות לעורך דין ייעודי אשר הוסמך לכך כדין. עורך דין אריאל ז'אן מודע לכובד המטלה ולחשיבותה ומייצג אתכם בכל ההליך בקשב רב ובאמפתיה תוך הצגת התמונה המשפטית המלאה ומתן פתרונות יצירתיים.

  ייפוי כוח מתמשך, הוא למעשה מסמך משפטי המאפשר לכל אדם אשר מעל לגיל 18, לקבוע מי יטפל בענייניו, במידה ולא יוכל לטפל בהם בעצמו, מכל סיבה שהיא. המטרה של מסמך זה, היא שאותו אדם יקבע מי יקבל את ההחלטות בנוגע אליו, דבר שיבוצע על ידי אדם שהוא סומך עליו. ייפוי הכוח יוכל להיות בנושאים רפואיים, אישיים, וכל דבר הנוגע לרווחתו של החתום. לדוגמת נושאי מגורים, בריאות ונושאים גופניים, ועוד. כל מה שמצוין במפורש בייפוי הכח המתמשך. ייפוי כוח בנושא רכוש, מתייחס לכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו השונות של האדם החתום. ייפוי כח הוא לא עניין של מה בכך, לכן מומלץ לבצעו אצל עורך דין מומחה ומנוסה בתחום. פנו עוד היום אל עו"ד אריאל ז'אן, מומחה בתחום, על מנת לקבל ייעוץ.

   

  ייפוי כח מתמשך – השקט שלך

  ייפוי כח מתמשך, מקנה לך שקט נפשי בכל נושא. בין אם מדובר בנושאים אישיים, נושאי נדל"ן, עניינים רפואיים ועוד. עורך ייפוי הכוח יכול לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בנסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת. האדם שעורך את ייפוי הכוח יכול לקבוע מי יהיה מיופה הכח, שיקבל החלטות עתידיות בשמו, ולהשאיר לו מקום לשיקול דעת בתוספת הנחיות. לא ניתן להכריח אדם להיות מיופה כוח אלא באישורו ובהסכמתו בלבד. בנוסף ישנה אפשרות לקבוע  מיופה כוח חליפי למקרה של סירוב הראשון. 

   

  ייפוי כח מתמשך רק אצל עורך דין מומחה

  עניינים שיכללו בייפוי הכוח המתמשך כוללים מתי מוסמך מיופה הכוח לפעול בשמו, ניתן לכלול גם הנחיות לפקיעת תוקף ייפוי כח מתמשך. פנו עוד היום אל עו"ד אריאל ז'אן, המומחה בתחום, על מנת לקבל ייעוץ מקצועי. 

  שאלות ותשובות

  מתי ייפוי כח מתמשך נכנס לתוקף?

  ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף ברגע שבו הממנה לא מסוגל להבין עניין (עניין מהעניינים שנקבעו במסגרת ייפוי הכוח המתמשך). נוסף על כך, קיימים שני תנאים נוספים שצריכים להתקיים: א. אישור על הפקדת ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי. ב. יש להעביר הודעה מתאימה לאפוטרופוס הכללי בדבר כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך.

  מה עושים במקרה של אדם ערירי שאין מיופה כח שהוא יכול למנות?

  במקרה שכזה אותו אדם יכול לחתום על מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס. מסמך זה יכלול הוראות לגבי אופן ודרך מינוי האפוטרופוס וכן הוראות כיצד אותו אדם רוצה שינהלו את חייו במקרה של היעדר כשירות.

  השאירו פרטים ואנו ניצור אתכם קשר

   קידום משרדי עורכי דין קידום משרדי עורכי דין